Menu

0336 – 除了 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 除了Y还有X
 • Phồn – 除了Y還有X
 • Pinyin – Chúle Y hái yǒu X
 • Bồi – Chú lợ Y hái dẩu X
 • Dịch tiếng Việt – Ngoài Y ra còn có X
 • Dịch tiếng Anh – X as well as Y

Ví dụ 2:

 • Giản – 除了你,在这个世界上我什么都不想要
 • Phồn – 除了你,在這個世界上我什麼都不想要
 • Pinyin – Chúle nǐ, zài zhège shìjiè shàng wǒ shénme dōu bùxiǎng yào
 • Bồi – Chú lợ nỉ, chai chưa cưa sư chia sang ủa sấn mơ tâu bu xẻng dao
 • Dịch tiếng Việt – Ngoài bạn ra, tôi không muốn gì khác trên trái đất.
 • Dịch tiếng Anh – Besides you,I desire nothing on earth.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  25  =  29