Menu

0924 – 陪 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《陪》的笔顺动画写字动画演示

《陪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我陪你走回家
 • Phồn – 我陪你走回家
 • Pinyin – Wǒ péi nǐ zǒu huí jiā
 • Bồi – Ủa pấy ní chẩu huấy cha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi  sẽ đi bộ với bạn về nhà
 • Dịch tiếng Anh – I’ll walk you home

Ví dụ 2:

 • Giản – 我要陪母亲去医院
 • Phồn – 我要陪母親去醫院
 • Pinyin – Wǒ yào péi mǔqīn qù yīyuàn
 • Bồi – Ủa dào pấy mủ chin chùy i doàn
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải đến bệnh viện với mẹ.
 • Dịch tiếng Anh – I have to go to the hospital with my mother.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  33  =  43