Menu

0550 – 需要 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《需》的笔顺动画写字动画演示

《需》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 暂时的需要
 • Phồn – 暫時的需要
 • Pinyin – Zhànshí de xūyào
 • Bồi – Chan sứ tợ xuy dao
 • Dịch tiếng Việt – Nhu cầu tạm thời
 • Dịch tiếng Anh – temporary need

Ví dụ 2:

 • Giản – 日常生活需要
 • Phồn – 日常生活需要
 • Pinyin – Rìcháng shēnghuó xūyào
 • Bồi – Rư cháng sâng húa xuy dao
 • Dịch tiếng Việt – Nhu cầu hàng ngày
 • Dịch tiếng Anh – necessities of life


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

1  +  6  =