Menu

0637 – 餐厅 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《餐》的笔顺动画写字动画演示

《餐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《厅》的笔顺动画写字动画演示

《厅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他反对在餐厅吸烟
 • Phồn – 他反對在餐廳吸煙
 • Pinyin – Tā fǎnduì zài cāntīng xīyān
 • Bồi – Tha phản tuây chai chan thinh xi dản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy phản đối việc hút thuốc trong nhà hàng.
 • Dịch tiếng Anh – He objected to the allowance of smoking in the dining room.

Ví dụ 2:

 • Giản – 今天自助餐厅里有很多人
 • Phồn – 今天自助餐廳裡有很多人
 • Pinyin – Jīntiān zìzhù cāntīng li yǒu hěnduō rén
 • Bồi – Chin thiên chừ chù chan thinh lì dẩu hẩn tua rấn
 • Dịch tiếng Việt – Có rất nhiều người trong quán ăn ngày hôm nay
 • Dịch tiếng Anh – There is a mass of people in the cafeteria today.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

68  +    =  75