Menu

0625 – 饼干- HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一盘蛋糕/ 饼干
 • Phồn – 一盤蛋糕/ 餅乾
 • Pinyin – Yī pán dàngāo/ bǐnggān
 • Bồi – I pán tàn cao/ pỉnh can
 • Dịch tiếng Việt – Một đĩa bánh / bánh quy
 • Dịch tiếng Anh – a plate of cakes/ biscuits.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她慢慢地咬着饼干
 • Phồn – 她慢慢地咬著餅乾
 • Pinyin – Tā màn man de yǎozhe bǐnggān
 • Bồi – Tha man man tợ dẻo chơ pỉnh can
 • Dịch tiếng Việt – Cô cắn bánh quy từ từ
 • Dịch tiếng Anh – She nibbled on her cracker.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

5  +  5  =