Menu

0996 – 首先 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《首》的笔顺动画写字动画演示

《首》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《先》的笔顺动画写字动画演示

《先》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 首先做某事
 • Phồn – 首先做某事
 • Pinyin – Shǒuxiān zuò mǒu shì
 • Bồi – Sẩu xiên chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Làm điều gì đó trước
 • Dịch tiếng Anh – to start off by doing something

Ví dụ 2:

 • Giản – 首先,它没有任何意义
 • Phồn – 首先,它沒有任何意義
 • Pinyin – Shǒuxiān, tā méiyǒu rènhé yìyì
 • Bồi – Sẩu xiên, tha mấy dẩu rần hứa i ì
 • Dịch tiếng Việt – Trước hết, nó không có nghĩa gì cả
 • Dịch tiếng Anh – For one thing, it doesn’t make sense.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

27  +    =  33