Menu

0995 – 首都 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《首》的笔顺动画写字动画演示

《首》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《都》的笔顺动画写字动画演示

《都》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 丹麦的首都,哥本哈根
 • Phồn – 丹麥的首都,哥本哈根
 • Pinyin – Dānmài de shǒudū, gēběnhāgēn
 • Bồi – Tan mai tơ sẩu tu, cưa pẩn ha cân
 • Dịch tiếng Việt – Thủ đô của Đan Mạch, Copenhagen
 • Dịch tiếng Anh – the Danish capital, Copenhagen

Ví dụ 2:

 • Giản – 首都的物价高得不可思议
 • Phồn – 首都的物價高得不可思議
 • Pinyin – Shǒudū de wùjià gāo dé bùkěsīyì
 • Bồi – Sẩu tu tơ ù cha cao tứa pù khửa si i
 • Dịch tiếng Việt – Giá mọi thứ ở thủ đô đều cao cắt cổ
 • Dịch tiếng Anh – Prices are exorbitantly high in the capital.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

77  +    =  82