Menu

0815 – 骄傲 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《骄》的笔顺动画写字动画演示

《骄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《傲》的笔顺动画写字动画演示

《傲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是他家庭的骄傲
 • Phồn – 他是他家庭的驕傲
 • Pinyin – Tā shì tā jiātíng de jiāo’ào
 • Bồi – Tha sừ tha cha thính tơ cheo ào
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là niềm tự hào của gia đình
 • Dịch tiếng Anh – he’s a credit to his family

Ví dụ 2:

 • Giản – 骄傲使人落后。
 • Phồn – 驕傲使人落後。
 • Pinyin – Jiāo’ào shǐ rén luòhòu.
 • Bồi – Cheo ào sử rấn lua hầu
 • Dịch tiếng Việt – Sự kiêu ngạo khiến người ta tụt lại phía sau
 • Dịch tiếng Anh – Pride goes before, and shame comes after.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  58  =  64