Menu

0484 – 骑 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他准备骑自己的马
 • Phồn – 他準備騎自己的馬
 • Pinyin – Tā zhǔnbèi qí zìjǐ de mǎ
 • Bồi – Tha chuẩn bây chí chư chỉ tợ mả
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chuẩn bị cưỡi ngựa của anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – He prepared to mount his horse.

Ví dụ 2:

 • Giản – 王子骑着马飞驰而过
 • Phồn – 王子騎著馬飛馳而過
 • Pinyin – Wángzǐ qízhe mǎ fēichí érguò
 • Bồi – Oáng chử chí chợ mả phây chí ơ cua
 • Dịch tiếng Việt – Hoàng tử cưỡi trên một con ngựa
 • Dịch tiếng Anh – The prince dashed by on a horse.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

23  +    =  33