Menu

0031 – 高兴 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《高》的笔顺动画写字动画演示《高》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《兴》的笔顺动画写字动画演示
《兴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: CAO HỨNG
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Updating
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 高兴了 
 • 我太高興了
 • Wǒ tài gāoxìng le.
 • Ủa thai cao xinh lợ
 • Tôi rất hạnh phúc.
 • am so happy.

Ví dụ 2:

 • 高兴得了不得
 • 高興得了不得
 • gāoxìng de liǎobu de
 • cao xinh tứa lẻo bu tứa
 • Hạnh phúc một cách lạ thường
 • Extraordinarily happy


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

1  +  1  =