Menu

0179 – 高 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《高》的笔顺动画写字动画演示

《高》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他6英尺高
 • 他6英尺高
 • Tā 6 yīngchǐ gāo
 • Tha liêu inh chử cao
 • Dịch tiếng Việt – anh ấy cao 6 feet Anh
 • Dịch tiếng Anh – he’s 6 feet tall

Ví dụ 2:

 • 以很高代价
 • 以很高代價
 • Yǐ hěn gāo dàijià
 • Í hẩn cao dai cha
 • Dịch tiếng Việt – ở mức giá cao
 • Dịch tiếng Anh – at a high price


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

3  +    =  9