Menu

0286 – 鱼 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鱼》的笔顺动画写字动画演示

《鱼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 鱼是水生动物
 • 魚是水生動物
 • Yú shì shuǐshēng dòngwù
 • Duý sư suẩy sâng tung u
 • Cá là động vật thủy sinh.
 • Fish are aquatic animals.

Ví dụ 2:

 • 最后一条鱼被投入桶中
 • 最後一條魚被投入桶中
 • Zuìhòu yītiáo yú bèi tóurù tǒng zhōng
 • Châu hâu i théo duý bâi thấu ru thủng chung
 • Con cá cuối cùng được ném vào thùng.
 • The last fish were tossed into the barrel.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 鱼


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  31  =  39