Menu

0473 – 鸟 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鸟》的笔顺动画写字动画演示
《鸟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 鸟整理羽毛
 • Phồn – 鳥整理羽毛
 • Pinyin – Niǎo zhěnglǐ yǔmáo
 • Bồi – Nẻo chấng lỉ duỷ máo
 • Dịch tiếng Việt – Cắt tỉa lông chim
 • Dịch tiếng Anh – The birds preened.

Ví dụ 2:

 • Giản – 那只鸟突然飞向这颗树
 • Phồn – 那隻鳥突然飛向這顆樹
 • Pinyin – Nà zhǐ niǎo túrán fēi xiàng zhè kē shù
 • Bồi – Na chứ nẻo thu rán phây xeng chưa khưa su
 • Dịch tiếng Việt – Con chim đột nhiên bay về phía cái cây
 • Dịch tiếng Anh – The bird shot out of the tree.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 鸟


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

9  +  1  =