Menu

0393 – 黑板 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《黑》的笔顺动画写字动画演示

《黑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《板》的笔顺动画写字动画演示

《板》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 黑板上写满了数学导数
 • Phồn – 黑板上寫滿了數學導數
 • Pinyin – Hēibǎn shàng xiě mǎnle shùxué dǎoshù
 • Bồi – Hây bản sang xiể mản lợ su xuế tảo su
 • Dịch tiếng Việt – Các đạo hàm toán học được viết đầy trên bảng đen.
 • Dịch tiếng Anh – Derivatives were written across the blackboard.

Ví dụ 2:

 • Giản – 老师在黑板上用粉笔画了一个图表
 • Phồn – 老師在黑板上用粉筆劃了一個圖表
 • Pinyin – Lǎoshī zài hēibǎn shàng yòng fěnbǐ huàle yīgè túbiǎo
 • Bồi – Lảo sư chao hây bản sang dung phấn bỉ hua lợ í cưa thú bẻo
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên đã vẽ một sơ đồ trên bảng đen bằng phấn.
 • Dịch tiếng Anh – The teacher drew a diagram on the blackboard with chalk.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

3  +  4  =