Menu

0498 – 上网 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《网》的笔顺动画写字动画演示

《网》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他大约在上网
 • Phồn – 他大約在上網
 • Pinyin – Tā dàyuē zài shàngwǎng
 • Bồi – Tha ta duê chao sang oảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có thể đang Online
 • Dịch tiếng Anh – He’s probably on the Internet.

Ví dụ 2:

 • Giản – 大家都会上网吗?
 • Phồn – 大家都會上網嗎?
 • Pinyin – Dàjiā douhuì shàngwǎng ma?
 • Bồi –  Ta cha tâu huây sang oảng
 • Dịch tiếng Việt – Cả nhà biết cách lên mạng chứ?
 • Dịch tiếng Anh – Does everybody know how to get on to the Internet?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  65  =  71