Menu

0501 – 世界 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《世》的笔顺动画写字动画演示

《世》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《界》的笔顺动画写字动画演示

《界》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 破世界记录
 • Phồn – 破世界記錄
 • Pinyin – Pò shìjiè jìlù
 • Bồi – Pua sư chiê chi lu
 • Dịch tiếng Việt – Phá kỷ lục thế giới
 • Dịch tiếng Anh – break a world record

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个世界是你的
 • Phồn – 這個世界是你的
 • Pinyin – Zhège shìjiè shì nǐ de
 • Bồi – Chưa cưa sư chia sư nỉ tợ
 • Dịch tiếng Việt – Thế giới này là của bạn
 • Dịch tiếng Anh – the world is yours


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  9  =  19