Menu

0502 – 试 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《试》的笔顺动画写字动画演示

《试》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 试一试某事
 • Phồn – 試一試某事
 • Pinyin – Shì yī shì mǒu shì
 • Bồi – Sư i sư mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Hãy thử một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to give something a whirl

Ví dụ 2:

 • Giản – 试着做某事
 • Phồn – 試著做某事
 • Pinyin – Shìzhe zuò mǒu shì
 • Bồi – Sư chơ chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Cố gắng làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – Shìzhe zuò mǒu shì


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  45  =  46