Menu

0503 – 瘦 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《瘦》的笔顺动画写字动画演示

《瘦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản  – 疾病使她面黄肌瘦
 • Phồn – 疾病使她面黃肌瘦
 • Pinyin – Jíbìng shǐ tā miànhuángjīshòu
 • Bồi – Chí binh sử tha men hoán chi sâu
 • Dịch tiếng Việt – Căn bệnh khiến khuôn mặt cô ấy vàng và gầy.
 • Dịch tiếng Anh – The illness has sallowed her face.

Ví dụ 2:

 • Giản – 是的,我的脸开始瘦了
 • Phồn – 是的,我的臉開始瘦了
 • Pinyin – Shì de, wǒ de liǎn kāishǐ shòule
 • Bồi – Sư tợ, ủa tợ lẻn khai sử sâu lợ
 • Dịch tiếng Việt – Vâng, khuôn mặt của tôi đang hốc hác đi
 • Dịch tiếng Anh – Right,my face will start falling off.


Các chữ Hán đồng âm

 • 寿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

1  +  7  =