Menu

0504 – 叔叔 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《叔》的笔顺动画写字动画演示

《叔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我要给我叔叔打电话
 • Phồn – 我要給我叔叔打電話
 • Pinyin – Wǒ yào gěi wǒ shūshu dǎ diànhuà
 • Bồi – Ủa dao cấy ủa su su tả ten hoa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn gọi cho chú tôi
 • Dịch tiếng Anh – I ‘m going to ring up my uncle.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你觉得当叔叔的感觉怎么样?
 • Phồn – 你覺得當叔叔的感覺怎麼樣?
 • Pinyin – Nǐ juédé dàng shūshu de gǎnjué zěnme yàng?
 • Bồi – nỉ chuế tợ tang su su tợ cản chuế chẩn mơ dang?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nghĩ gì khi trở thành một người chú?
 • Dịch tiếng Anh – How do you feel about becoming an uncle?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

6  +  4  =