Menu

0508 – 刷牙 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《刷》的笔顺动画写字动画演示

《刷》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《牙》的笔顺动画写字动画演示

《牙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 刷牙/ 做头发
 • Phồn – 刷牙/ 做頭髮
 • Pinyin – Shuāyá/ zuò tóufǎ
 • Bồi – Sua dá / chua thấu phả
 • Dịch tiếng Việt – Chải răng / tóc
 • Dịch tiếng Anh – to do one’s teeth/ hair

Ví dụ 2:

 • Giản – 刷牙是预防蛀牙的好方法
 • Phồn – 刷牙是預防蛀牙的好方法
 • Pinyin – Shuāyá shì yùfáng zhùyá de hǎo fāngfǎ
 • Bồi – Sua dá sư duy pháng chu yas tợ hảo phang phả
 • Dịch tiếng Việt – Đánh răng là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa sâu răng
 • Dịch tiếng Anh – Brushing your teeth is a good provision to prevent rotten teeth.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  8  =  18