Menu

0509 – 双 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他有双浅绿色的眼睛
 • Phồn – 他有雙淺綠色的眼睛
 • Pinyin – Tā yǒu shuāng qiǎn lǜsè de yǎnjīng
 • Bồi – Tha dẩu soang chẻn luy sưa tợ dẻn chinh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta có đôi mắt màu xanh nhạt.
 • Dịch tiếng Anh – He has light green eyes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这么远的山路是靠着他这双脚板走下来的
 • Phồn – 這麼遠的山路是靠著他這雙腳板走下來的
 • Pinyin – Zhème yuǎn de shānlù shì kào zhe tā zhè shuāng jiǎobǎn zǒu xiàlái de.
 • Bồi – Chưa mơ doẻn tợ san lu sư khao chưa tha chưa soang chéo bản chẩu xa lái tợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy độc có đi bộ cả quãng đường dài từ trên núi xuống
 • Dịch tiếng Anh – He walked all the way down from the mountain.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

7  +  3  =