Menu

0510 – 水平 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《水》的笔顺动画写字动画演示《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《平》的笔顺动画写字动画演示

《平》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 同等水平
 • Phồn – 與…同等水平
 • Pinyin – Yǔ…tóngděng shuǐpíng
 • Bồi – Duỷ … thúng tẩng suẩy pính
 • Dịch tiếng Việt –  Cùng đẳng cấp với …
 • Dịch tiếng Anh – to be on a par with

Ví dụ 2:

 • Giản – 水平
 • Phồn – 論水平,他比我強。
 • Pinyin – Lùn shuǐpíng, tā bǐ wǒ qiáng.
 • Bồi – Luân suẩy pính, ta bỉ ủa chéng
 • Dịch tiếng Việt – Về trình độ, anh ấy trình cao hơn tôi
 • Dịch tiếng Anh – In terms of abilityhe’s better than I am.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

3  +  5  =