Menu

0562 – 音乐 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《音》的笔顺动画写字动画演示

《音》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《乐》的笔顺动画写字动画演示

《乐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 轻柔的音乐
 • Phồn -輕柔的音樂
 • Pinyin – Qīngróu de yīnyuè
 • Bồi – Chinh rấu tợ in duê
 • Dịch tiếng Việt – nhạc nhẹ
 • Dịch tiếng Anh – gentle music

Ví dụ 2:

 • Giản – 品味古典音乐
 • Phồn – 品味古典音樂
 • Pinyin – Pǐnwèi gǔdiǎn yīnyuè
 • Bồi – Pỉn uây cú tẻn in duê
 • Dịch tiếng Việt – hương vị âm nhạc cổ điển
 • Dịch tiếng Anh – appreciate classical music


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

9  +  1  =