Menu

0975 – 生活 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《活》的笔顺动画写字动画演示

《活》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《活》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 过奢华的生活
 • Phồn – 過奢華的生活
 • Pinyin – Guò shēhuá de shēnghuó
 • Bồi – Cua sưa hóa tơ sân húa
 • Dịch tiếng Việt – Sống một cuộc sống xa hoa
 • Dịch tiếng Anh – to live in luxury

Ví dụ 2:

 • Giản – 日常生活需要
 • Phồn – 日常生活需要
 • Pinyin – Rìcháng shēnghuó xūyào
 • Bồi – Rừ cháng sâng húa xuy dào
 • Dịch tiếng Việt – Nhu cầu hàng ngày
 • Dịch tiếng Anh – necessities of life


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  36  =  46