Menu

Xem sách bản cứng ở đây [1001 bức thư viết cho tương lai] Bức thư số #020

第020封信
爱情本来并不复杂,来来去去不过三个字,不是“我爱你”、“我恨 你”,便是“算了吧”、“你好吗”、“对不起”。
Àiqíng běnlái bìng bù fùzá, lái lái qù qù bùguò sān gè zì, bùshì“wǒ ài nǐ”,“wǒ hèn nǐ”, biàn shì “suànle ba”,“nǐ hǎo ma”,“duìbùqǐ”.

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments