Menu

Xem sách bản cứng ở đây [1001 bức thư viết cho tương lai] Bức thư số #039

第039封信
孤单不是与生俱来的,而是由你爱上一个人的那刻开始。
Gūdān bùshì yǔ shēng jù lái de, ér shì yóu nǐ ài shàng yīgè rén dì nà kè kāishǐ.

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments