Menu

1011 – 塑料袋 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《塑》的笔顺动画写字动画演示

《塑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《料》的笔顺动画写字动画演示

《料》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《袋》的笔顺动画写字动画演示

《袋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 里面有什么东西,用一个塑料袋裹着
 • Phồn – 裡面有什麼東西,用一個塑料袋裹著
 • Pinyin – Lǐmiàn yǒu shé me dōngxī, yòng yīgè sùliào dài guǒzhe
 • Bồi – Lỉ miên dẩu sứa mơ tung xi, dùng i cừa su lèo tai của lơ
 • Dịch tiếng Việt – Có gì đó bên trong, được bọc trong một túi nhựa
 • Dịch tiếng Anh – There’s something inside,wrapped up in a plastic bag.

Ví dụ 2:

 • Giản – 纪念碑上的塑料袋
 • Phồn – 紀念碑上的塑料袋
 • Pinyin – Jìniànbēi shàng de sùliào dài
 • Bồi – Chi niên pây sang tơ su lèo tai
 • Dịch tiếng Việt – Một túi nhựa trên tượng đài
 • Dịch tiếng Anh – A plastic bag on a monument


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

4  +    =  12