Menu

1012 – 速度 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《速》的笔顺动画写字动画演示

《速》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《度》的笔顺动画写字动画演示

《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 以最高速度
 • Phồn – 以最高速度
 • Pinyin – Yǐ zuìgāo sùdù
 • Bồi – Ỉ chuây cao su tu
 • Dịch tiếng Việt – Ở tốc độ cao nhất
 • Dịch tiếng Anh – at full/ top speed

Ví dụ 2:

 • Giản – 电梯下降的速度很快
 • Phồn – 電梯下降的速度很快
 • Pinyin – Diàntī xiàjiàng de sùdù hěn kuài
 • Bồi – Tiên thi xa cheng tơ su tu hẩn khoài
 • Dịch tiếng Việt – Các thang máy đi xuống nhanh chóng
 • Dịch tiếng Anh – The descent of the elevator was quite swift.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

5  +  1  =