Menu

1017 – 所有 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《所》的笔顺动画写字动画演示

《所》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 其他所有人
 • Phồn – 其他所有人
 • Pinyin – Qítā suǒyǒu rén
 • Bồi – Chí tha súa dẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người khác
 • Dịch tiếng Anh – everybody else

Ví dụ 2:

 • Giản – 所有的大城市
 • Phồn – 所有的大城市
 • Pinyin – Suǒyǒu de dà chéngshì
 • Bồi – Súa dẩu tơ tà chấng sừ
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả các thành phố lớn
 • Dịch tiếng Anh – all big cities


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

59  +    =  61