Menu

1018 – 台 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《台》的笔顺动画写字动画演示

《台》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在手术台上
 • Phồn – 在手術台上
 • Pinyin – Zài shǒushù tái shàng
 • Bồi – Chài sẩu su thái sàng
 • Dịch tiếng Việt – Trên bàn phẫu thuật
 • Dịch tiếng Anh – to be on the operating table

Ví dụ 2:

 • Giản – 接下来,乐队指挥走上台前
 • Phồn – 接下來,樂隊指揮走上台前
 • Pinyin – Jiē xiàlái, yuèduì zhǐhuī zǒu shàng tái qián
 • Bồi – Chia xà lái, duề tuây chử huây chẩu sàng thái chiến
 • Dịch tiếng Việt – Tiếp theo, nhạc trưởng bước lên sân khấu
 • Dịch tiếng Anh – Next the conductor comes onstage.


Các chữ Hán đồng âm

 • 儓: servant;
 • 抬: to lift; to raise; (of two or more persons) to carry;
 • 斄: ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi); variant of 邰[Tai2];
 • 炱: soot;
 • 臺: station
 • 薹: Carex dispalatha;
 • 跆: to trample, to kick;
 • 骀: tired; worn out horse;
 • 鲐: mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 台


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  11  =  12