Menu

1019 – 抬 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《抬》的笔顺动画写字动画演示

《抬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 站直了,把头抬起来
 • Phồn – 站直了,把頭抬起來
 • Pinyin – Zhàn zhíle, bǎtóu tái qǐlái
 • Bồi – Chan chứ lơ, pả thấu thái chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Đứng thẳng, ngẩng cao đầu
 • Dịch tiếng Anh – Stand up straight with your head up.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我抬不起头来,眼里噙着泪水
 • Phồn – 我抬不起頭來,眼裡噙著淚水
 • Pinyin – Wǒ tái bù qǐtóu lái, yǎn lǐ qínzhe lèishuǐ
 • Bồi – Ủa thái pù chỉ thấu lái, dán lỉ chín chơ lầy suẩy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể nhìn lên. Mắt tôi sẽ ướt mất
 • Dịch tiếng Anh – I couldn’t look up. My eyes were getting wet.


Các chữ Hán đồng âm

 • 儓: servant;
 • 台: platform; stage; terrace; stand; support; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.); surname Tai; Taiwan (abbr.); desk; table; counter;
 • 斄: ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi); variant of 邰[Tai2];
 • 炱: soot;
 • 臺: station
 • 薹: Carex dispalatha;
 • 跆: to trample, to kick;
 • 骀: tired; worn out horse;
 • 鲐: mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  46  =  48