Menu

1021 – 弹钢琴 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《弹》的笔顺动画写字动画演示

《弹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《钢》的笔顺动画写字动画演示

《钢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《琴》的笔顺动画写字动画演示

《琴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 弹钢琴/ 拉小提琴
 • Phồn – 彈鋼琴/ 拉小提琴
 • Pinyin – Dàn gāngqín/ lā xiǎotíqín
 • Bồi – Tan cang chín/ la xẻo thí chín
 • Dịch tiếng Việt – Chơi piano / chơi violin
 • Dịch tiếng Anh – to play the piano/ violin

Ví dụ 2:

 • Giản – 那名男子像个白痴一样在弹钢琴
 • Phồn – 那名男子像個白痴一樣在彈鋼琴
 • Pinyin – Nà míng nánzǐ xiàng gè báichī yīyàng zài dàn gāngqín
 • Bồi – Nà mính nán chử xèng cưa pái chư i dàng chai tan cang chín
 • Dịch tiếng Việt – Người đàn ông đang chơi đàn piano như một thằng ngốc
 • Dịch tiếng Anh – That man played the piano like an idiot.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

1  +  2  =