Menu

1023 – 汤 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《汤》的笔顺动画写字动画演示

 

《汤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 汤很好闻
 • Phồn – 湯很好聞
 • Pinyin – Tāng hěn hǎo wén
 • Bồi – Thang hấn hảo uấn
 • Dịch tiếng Việt – Súp có mùi thơm
 • Dịch tiếng Anh – The soup smells good.

Ví dụ 2:

 • Giản – 汤里少了葱
 • Phồn – 湯裡少了蔥
 • Pinyin – Tāng lǐ shǎole cōng
 • Bồi – Thang lí sảo lơ cung
 • Dịch tiếng Việt – Không có hành lá trong súp
 • Dịch tiếng Anh – There is no onion in the soup.


Các chữ Hán đồng âm

 • 嘡: (onom.) clang; bong; bang;
 • 湯: soup
 • 羰: carbonyl (radical);
 • 蹚: to wade; to trample;
 • 镗: noise of drums;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

6  +  1  =