Menu

1025 – 躺 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《躺》的笔顺动画写字动画演示

《躺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 坐/ 躺在阳光下
 • Phồn – 坐/ 躺在陽光下
 • Pinyin – Zuò/ tǎng zài yángguāng xià
 • Bồi – Chùa/ thảng chai dáng quang xà
 • Dịch tiếng Việt – Ngồi / nằm phơi nắng
 • Dịch tiếng Anh – to sit/ lie in the sun

Ví dụ 2:

 • Giản – 她仰面躺着/ 俯卧着
 • Phồn – 她仰面躺著/ 俯臥著
 • Pinyin – Tā yǎngmiàn tǎngzhe/ fǔwòzhe
 • Bồi – Tha dảng miên thảng chơ/ phủ ùa chơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đang nằm ngửa
 • Dịch tiếng Anh – she was lying on her back/ stomach


Các chữ Hán đồng âm

 • 倘: if; in the event of
 • 傥: if; unexpectedly;
 • 帑: state treasury; public funds;
 • 淌: to drip; to trickle; to shed (tears);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

3  +  4  =