Menu

1029 – 特点 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《特》的笔顺动画写字动画演示

《特》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 突出的特点
 • Phồn – 突出的特點
 • Pinyin – Túchū de tèdiǎn
 • Bồi – Thú chu tơ thừa tiển
 • Dịch tiếng Việt – Các tính năng nổi bật
 • Dịch tiếng Anh – prominent feature

Ví dụ 2:

 • Giản – 绅士的典型特点是睿智和风度
 • Phồn – 紳士的典型特點是睿智和風度
 • Pinyin – Shēnshì dì diǎnxíng tèdiǎn shì ruìzhì hé fēngdù
 • Bồi – Sân sừ ti tiển xính thừa tiển sừ ruây chừ hứa phâng từ
 • Dịch tiếng Việt – Trí tuệ và sự duyên dáng thường là những đặc điểm của một quý ông.
 • Dịch tiếng Anh – Wisdom and grace are typically the features of a gentleman.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  57  =  67