Menu

1031 – 提供 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《供》的笔顺动画写字动画演示

《供》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 建议是免费提供的
 • Phồn – 建議是免費提供的
 • Pinyin – Jiànyì shì miǎnfèi tígōng de
 • Bồi – Chiên ì sừ miển phây thí cung tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đề xuất được cung cấp miễn phí
 • Dịch tiếng Anh – Advice was free for the asking.

Ví dụ 2:

 • Giản – 提供某人某物
 • Phồn – 提供某人某物
 • Pinyin – Tígōng mǒu rén mǒu wù
 • Bồi – Thí cung mẩu rấn mẩu ù
 • Dịch tiếng Việt – Cung cấp cho ai đó cái gì
 • Dịch tiếng Anh – to provide somebody with something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

35  +    =  39