Menu

1033 – 提醒 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《醒》的笔顺动画写字动画演示

《醒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 善意的提醒
 • Phồn – 善意的提醒
 • Pinyin – Shànyì de tíxǐng
 • Bồi – San i tơ thí xỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Nhắc nhở thiện chí
 • Dịch tiếng Anh – a well-intentioned warning

Ví dụ 2:

 • Giản – 提醒某人做某事
 • Phồn – 提醒某人做某事
 • Pinyin – Tíxǐng mǒu rén zuò mǒu shì
 • Bồi – Thí xỉnh mẩu rấn chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Nhắc ai đó làm gì
 • Dịch tiếng Anh – to remind somebody to do something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

6  +  4  =