Menu

1034 – 填空 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《填》的笔顺动画写字动画演示

《填》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《空》的笔顺动画写字动画演示

《空》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 朗读并填空
 • Phồn – 朗讀並填空
 • Pinyin – Lǎngdú bìng tiánkòng
 • Bồi – Lảng tú pình thiến khung
 • Dịch tiếng Việt – Đọc và điền vào chỗ trống
 • Dịch tiếng Anh – Read and fill in the blanks.

Ví dụ 2:

 • Giản – 用介词填空
 • Phồn – 用介詞填空
 • Pinyin – Yòng jiècí tiánkòng
 • Bồi – Dùng chia chứ thiến khung
 • Dịch tiếng Việt – Điền giới từ vào chỗ trống
 • Dịch tiếng Anh – Fill in the blank with prepositions.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

8  +  1  =