Menu

1039 – 通知 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《通》的笔顺动画写字动画演示

《通》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《知》的笔顺动画写字动画演示

《知》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不事先通知
 • Phồn – 不事先通知
 • Pinyin – Bù shìxiān tōngzhī
 • Bồi – Pù sư xiên thung chư
 • Dịch tiếng Việt – Không cần thông báo
 • Dịch tiếng Anh – without notice

Ví dụ 2:

 • Giản – 他没有义务通知我们
 • Phồn – 他沒有義務通知我們
 • Pinyin – Tā méiyǒu yìwù tōngzhī wǒmen
 • Bồi – Tha mấy dẩu i ù thung chư ủa mân
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không có nghĩa vụ phải thông báo cho chúng tôi
 • Dịch tiếng Anh – He’s under no obligation to inform us.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

72  +    =  76