Menu

1041 – 同时 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们同时说话
 • Phồn – 他們同時說話
 • Pinyin – Tāmen tóngshí shuōhuà
 • Bồi – Tha mân thúng sứ sua hòa
 • Dịch tiếng Việt – Họ nói cùng một lúc
 • Dịch tiếng Anh – They spoke simultaneously.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们同时走了进来
 • Phồn – 他們同時走了進來
 • Pinyin – Tāmen tóngshí zǒule jìnlái
 • Bồi – Tha mân thúng sứ chẩu lơ chìn lái
 • Dịch tiếng Việt – Họ đến cùng một lúc
 • Dịch tiếng Anh – They came inside all at once.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  48  =  53