Menu

1043 – 推迟 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《推》的笔顺动画写字动画演示

《推》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《迟》的笔顺动画写字动画演示

《迟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 推迟做某事
 • Phồn – 推遲做某事
 • Pinyin – Tuīchí zuò mǒu shì
 • Bồi – Thuây chứ chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Trì hoãn việc gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to put off doing something

Ví dụ 2:

 • Giản – 就推迟了一小会儿
 • Phồn – 就推遲了一小會兒
 • Pinyin – Jiù tuīchíle yī xiǎo huì er
 • Bồi – Chiêu thuây chứ lơ i xẻo huây ơ
 • Dịch tiếng Việt – Trì hoãn một chút
 • Dịch tiếng Anh – The delay was no more than half a minute.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

74  +    =  75