Menu

1044 – 脱 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《脱》的笔顺动画写字动画演示

《脱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他脱不掉捣蛋鬼的帽子- Nghe ví dụ
 • Phồn – 他脫不掉搗蛋鬼的帽子
 • Pinyin – Tā tuō bù diào dǎodàn guǐ de màozi
 • Bồi – Tha tua pù tèo tảo tan quẩy tơ mào chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không thể vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa đảo
 • Dịch tiếng Anh – He can’t shake off the label of troublemaker.

Ví dụ 2:

 • Giản – 贾斯汀,把衣服脱了然后去洗澡- Nghe ví dụ
 • Phồn – 賈斯汀,把衣服脫了然後去洗澡
 • Pinyin – Jiǎsītīng, bǎ yīfú tuō liǎo ránhòu qù xǐzǎo
 • Bồi – Chả sư thinh, pả i phú tua lẻo rán hầu chùy xỉ zảo
 • Dịch tiếng Việt – Justin, cởi quần áo của bạn ra và đi tắm đi
 • Dịch tiếng Anh – Justine, take your clothes off and get in the bath.


Các chữ Hán đồng âm

 • 乇: archaic variant of 托[tuo1];
 • 侂: to commission; to entrust to; to depute; to request; to ask (sb to do sth);
 • 托: to trust; to entrust; to be entrusted with; to act as trustee;
 • 拖: to drag; to tow; to trail; to hang down; to mop (the floor); to delay; to drag on;
 • 沰: to let drop;
 • 饦: (cake);
 • 馲: camel; Taiwan pr. [luo4];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

56  +    =  64