Menu

1050 – 危险 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《危》的笔顺动画写字动画演示

《危》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《险》的笔顺动画写字动画演示

《险》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有…的危险
 • Phồn – 有…的危險
 • Pinyin – Yǒu…de wéixiǎn
 • Bồi – Dẩu… tơ uấy xiển
 • Dịch tiếng Việt – Trong nguy hiểm…
 • Dịch tiếng Anh – there is a danger of/ that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 冒着生命危险
 • Phồn – 冒著生命危險
 • Pinyin – Màozhe shēngmìng wéixiǎn
 • Bồi – Mào chơ sâng minh uấy xiển
 • Dịch tiếng Việt – Mạo hiểm  tính mạng của một người
 • Dịch tiếng Anh – putting one’s life at risk


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  17  =  27