Menu

1052 – 味道 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《味》的笔顺动画写字动画演示

《味》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这味道太可怕了
 • Phồn – 這味道太可怕了
 • Pinyin – Zhè wèidào tài kěpàle
 • Bồi – Chưa uây tào thai khửa pa kow
 • Dịch tiếng Việt – Cái này có mùi rất tệ
 • Dịch tiếng Anh – The flavor was simply horrible.

Ví dụ 2:

 • Giản – 汤的味道很刺鼻
 • Phồn – 湯的味道很刺鼻
 • Pinyin – Tāng de wèidào hěn cì bí
 • Bồi – Thang tơ uây tao hẩn chừ pí
 • Dịch tiếng Việt – Mùi súp cay nồng quá
 • Dịch tiếng Anh – The soup was pungently flavored.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

11  +    =  14