Menu

1054 – 文章 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《章》的笔顺动画写字动画演示

《章》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 文章的根据
 • Phồn – 文章的根據
 • Pinyin – Wénzhāng de gēnjù
 • Bồi – Uấn chang tơ cân chùy
 • Dịch tiếng Việt – cơ sở của bài viết
 • Dịch tiếng Anh – the basis of the article

Ví dụ 2:

 • Giản – 请随便浏览文章
 • Phồn – 請隨便瀏覽文章
 • Pinyin – Qǐng suíbiàn liúlǎn wénzhāng
 • Bồi – Chỉnh suấy liếu lản uấn chang
 • Dịch tiếng Việt – Xin vui lòng duyệt qua các bài viết.
 • Dịch tiếng Anh – Please feel free to browse through the articles.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

60  +    =  62