Menu

1055 – 污染 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《污》的笔顺动画写字动画演示

《污》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《染》的笔顺动画写字动画演示

《染》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 更多人抱怨空气污染
 • Phồn – 更多人抱怨空氣污染
 • Pinyin – Gèng duō rén bàoyuàn kōngqì wūrǎn
 • Bồi – Câng tua rấn páo doàn khung chi u rản
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều người phàn nàn về ô nhiễm không khí
 • Dịch tiếng Anh – More people made a noise about air pollution.

Ví dụ 2:

 • Giản – 污染正在危害我们所有的人
 • Phồn – 污染正在危害我們所有的人
 • Pinyin – Wūrǎn zhèngzài wéihài wǒmen suǒyǒu de rén
 • Bồi – U rản châng chai uấy hài ủa mân súa dẩu tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Ô nhiễm đang làm hại tất cả chúng ta
 • Dịch tiếng Anh – The pollution is killing all of us.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  54  =  59