Menu

1056 – 无 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《无》的笔顺动画写字动画演示

《无》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有/ 无存货
 • Phồn – 有/ 無存貨
 • Pinyin – Yǒu/ wú cúnhuò
 • Bồi – Dẩu/ ú chuấn hùa
 • Dịch tiếng Việt – Vào / ra hàng
 • Dịch tiếng Anh – in/ out of stock

Ví dụ 2:

 • Giản – 不劳则无获
 • Phồn – 不勞則無獲
 • Pinyin – Bù láo zé wú huò
 • Bồi – Pù láo chứa ú hùa
 • Dịch tiếng Việt – Không có lợi nếu không có việc làm
 • Dịch tiếng Anh – No pains,no gains.


Các chữ Hán đồng âm

 • 吳: Wu
 • 吴: Wu
 • 吾: mine, our (old)
 • 呉: Japanese variant of 吳|吴;
 • 唔: oh (expression of agreement or surprise); (Cantonese) not;
 • 峿: name of a mountain;
 • 梧: Sterculia platanifolia;
 • 毋: (literary) no; don’t; to not have; nobody;
 • 浯: (name of several rivers in China);
 • 無: no
 • 祦: happy; used in historical names;
 • 芜: overgrown with weeds;
 • 蜈: centipede;
 • 郚: place name;
 • 鋘: to plaster; trowel;
 • 铻: hoe;
 • 鹀: bunting (bird); also pr. [wu1];
 • 麌: stag; herd;
 • 鼯: Petaurista leucogenys;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

8  +    =  9