Menu

1057 – 无聊 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《无》的笔顺动画写字动画演示

《无》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《聊》的笔顺动画写字动画演示

《聊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 讲座绝对不无聊
 • Phồn – 講座絕對不無聊
 • Pinyin – Jiǎngzuò juéduì bù wúliáo
 • Bồi – Chẻng chùa chuế tuây ú léo
 • Dịch tiếng Việt – Bài giảng chắc chắn không nhàm chán đâu
 • Dịch tiếng Anh – the lecture was anything but boring

Ví dụ 2:

 • Giản – 无聊这个因素很重要
 • Phồn – 無聊這個因素很重要
 • Pinyin – Wúliáo zhège yīnsù hěn zhòngyào
 • Bồi – Ú léo chừa cừa din sừ hẩn chung dào
 • Dịch tiếng Việt – Yếu tố nhàm chán rất quan trọng
 • Dịch tiếng Anh – The boredom factor is important.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

69  +    =  73