Menu

1059 – 误会 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《误》的笔顺动画写字动画演示

《误》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 误会是缺乏交流引起的
 • Phồn – 誤會是缺乏交流引起的
 • Pinyin – Wùhuì shì quēfá jiāoliú yǐnqǐ de
 • Bồi – U huấy sừ chuê phá cheo liếu dín chỉ tơ
 • Dịch tiếng Việt – Hiểu lầm là do việc thiếu giao tiếp
 • Dịch tiếng Anh – Misunderstandings arises from a lack of communication.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们相互误会了
 • Phồn – 他們相互誤會了
 • Pinyin – Tāmen xiānghù wùhuìle
 • Bồi – Tha mân xiên hù u huầy lơ
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã hiểu lầm nhau.
 • Dịch tiếng Anh – they’ve got their lines/ wires crossed


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

20  +    =  26