Menu

1060 – 吸引 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吸》的笔顺动画写字动画演示

《吸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《引》的笔顺动画写字动画演示

《引》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

吸引

Simplified/traditional characters

吸引 in English

xī yǐn

 • to attract (interest, investment etc)
 • CL:个

HSK level – Trình độ HSK

Characters – Chữ Hán cấu thành

 • 吸 (xī): to breathe; to suck in; to absorb; to inhale;
 • 引 (yǐn): to draw (e.g. a bow); to pull; to stretch sth; to extend; to lengthen; to involve or implicate in; to attract; to lead; to guide; to leave; to provide evidence or justification for; old unit of distance equal to 10 丈[zhang4], one-thirtieth of a km or 33.33 meters;

Sentence examples with 吸引

 • 这部电影很吸引人。
  Zhè bù diànyǐng hěn xīyǐn rén.


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 吸引某人的注意
 • Phồn – 吸引某人的注意
 • Pinyin – Xīyǐn mǒu rén de zhùyì
 • Bồi – Xi dín mẩu rấn tơ chu ì
 • Dịch tiếng Việt – Thu hút sự chú ý của ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to attract somebody’s attention

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的才华吸引了我
 • Phồn – 她的才華吸引了我
 • Pinyin – Tā de cáihuá xīyǐnle wǒ
 • Bồi – Tha tơ chai hóa xi dỉn lơ ủa
 • Dịch tiếng Việt – Tài năng của cô ấy thu hút tôi
 • Dịch tiếng Anh – What attracted me to her was her talent.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  51  =  53